Platforma e-learning

Zapis na kurs: Kurs e-learningowy z obsługi platformy – część I – Kurs obsługi platformy na poziomie Administratora

Jeżeli chcesz zgłosić swoją osobę na kurs wypełnij poniższy formularz i prześlij go do nas.
Strona Główna O platformie Indeks kursów Logowanie

człowiek – najlepsza inwestycja

Platforma e-learningowa powstała w ramach projektu „Ustawiczna @-dukacja w powiecie świdnickim”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego